Skip to main content

Cuo h2so4 đặc nóng ( phương trình và cân bằng )

Cuo kết hợp với H2SO4 ra gì là câu hỏi của nhiều bạn thắc mắc
Phương trình hóa học
CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4

Bài tập
Cho 20,8g hỗn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Tính khối lượng dd H2SO4 80% đặc nóng, tính khối lượng muối sinh ra
Giải
Trên là phương trình Cuo H2So4 là một bài toán ngắn liên quan đến phương trình này .Giúp cho các bạn làm quen với bài toán này .Phương trình phía trên đã cân bằng cho các bạn rồi nhé

Comments

Popular posts from this blog

Private Cloud and Internet of things

Stt hay về bầu trời, Những câu nói hay về bầu trời xanh

Stt béo, stt mập dễ thương, Những câu nói hay về người mập

Stt màu đỏ, những câu nói hay về màu đỏ

Cloud to cloud migration