Skip to main content

Khẩu hiệu tuyên truyền nông thôn mới

Chương trình nông thôn mới đang được nhân rộng khắp các vùng quê cả nước .Đưa các nông thôn ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn .Sạch sẽ và mang nét đô thị hơn .Nhiều bạn cần tìm những khẩu hiệu tuyên truyền nông thôn mới để có thể treo tại một số khu vực trên các con đường giúp thêm không khí và có tác dụng tuyên truyền rất tốt .Dưới đây là khoảng 30 câu tuyên truyền dành cho các bạn1. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã......quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.
2. Cán bộ và nhân dân xã.......quyết tâm xây dựng thành công xãnông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
3. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã......quyết tâm duy trì và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.
4. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần để thành phốngàycàng giàu đẹp – văn minh – hiện đại – có chất lượng sống tốt.
5. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và của mỗi người dân.
6. Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã...đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới.
7. Đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.
8.Thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
9. Xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
10. Góp công, góp của xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân.
11. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
12. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi gia đình.
13. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới.
14. Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
15. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
16. Xây dựng nông thôn mới là góp phần làm cho xã, ấp văn minh, giàu đẹp.
17.Nhân dânấp ….xã....chung sức bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới.
18. Nông thôn mới: môi trường trong sạch, làng xóm bình yên.
19. Sạch nhà, sạch ngõ, sạch nơi công cộng là lối sống thân thiện với môi trường.
20. Mỗi người dânấp ….xã.....là một người thực hiện và giám sát bảo vệ môi trường.
21. Nâng cao chất lượng nông thôn mới: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.
22. Chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp là góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.
23. Nhân dânấp ….xã.....đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới.
24. Nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh, nông dân giàu có,
25. Từng hộ gia đìnhấp ….xã...hãy tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
26. Xây dựng nông thôn mới là tích cực góp phần trong cuộc sống văn minh.
27. Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới!
28. Xây dựng nông thôn mới: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ!
29. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã ….. đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới!
30. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện (thành phố) … quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới !


Comments

Popular posts from this blog

Private Cloud and Internet of things

Stt hay về bầu trời, Những câu nói hay về bầu trời xanh

Stt béo, stt mập dễ thương, Những câu nói hay về người mập

Stt màu đỏ, những câu nói hay về màu đỏ

Cloud to cloud migration