Skip to main content

Khẩu hiệu an toàn lao động

Khẩu hiệu an toàn lao động1. An toàn là bạn, tai nạn là thù.
2. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.
3. An toàn là trên hết.
4. An toàn là hạnh phúc của mọi nhà và mỗi người.
5. Sản xuất phải đảm bảo an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất.
6. Hãy trở về nhà một cách an toàn với gia đình bạn
7. Một giây chểnh mảng hối hận cả đời.
8. Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.
9. Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.
10. Phòng chống cháy nổ là thiết thực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và của người lao động.
11. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
12.Hạnh phúc là được trở về an toàn sau mỗi ngày làm việc
13.An toàn và hiệu quả đồng hành, sự cố và tổn thất cùng tồn tại
14.An toàn là do thận trọng ,sự cố xảy ra là do bất cẩn
15.Sản xuất bắt buộc phải an toàn ,an toàn thúc đẩy sản xuất
16.An toàn là tiết kiệm lớn nhất,Sự cố là lãng phí lớn nhất
17.Không chấp nhận sản phẩm không đạt ,Không chế tạo sản phẩm không đạt ,Không đưa ra ngoài sản phẩm không đạt
18.Tiết kiệm năng lượng giảm hao hút,tăng hiệu suất
19.Món quà tuyệt vời nhất bạn có thể dành tặng gia đình đó là “trở về an toàn”.
20.Ngay cả những con rùa cũng không thể thiếu “mũ bảo hiểm”.
21.Hãy làm việc an toàn! Gia đình, bạn bè và công ty đều trông chờ ở bạn!
22.Chìa khóa cho sự an toàn của bạn là chính bạn!
23.10 ngón tay, 10 ngón chân, 2 mắt, 1 mũi…hãy đếm một cách AN TOÀN
24.Gia đình cần bạn!
Làm việc an toàn cho chính bạn và cả gia đình vì họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn!
25.Đây là lí do tại sao tôi làm việc an toàn.
26.Trí óc của bạn là công cụ làm việc quan trọng nhất. Hãy bảo vệ nó an toàn!

Comments

Popular posts from this blog

Private Cloud and Internet of things

Stt hay về bầu trời, Những câu nói hay về bầu trời xanh

Stt béo, stt mập dễ thương, Những câu nói hay về người mập

Stt màu đỏ, những câu nói hay về màu đỏ

Cloud to cloud migration