Skip to main content

Công thức tính cường độ dòng điện

Với các bạn học muôn Vật Lý thì  thường phải học về môn điện .Cấp 2 và cấp 3 đều có .Trong đó công thức tính cường độ dòng điện và các bài tập là thứ mà nhiều bạn quan tâm .Vì nó khá quan trọng .Dưới bài viết này mình cập nhật các công thức giúp bạn ôn tập chủ đề này tốt hơn .Nắm vững kiến thức tốt hơn .Ngoài ra một số bài cho bạn tham khảo và hiểu được cách làm các dạng toán này
Trước tiên là định nghĩa

1.Định nghĩa về cường độ dòng điện
Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho sự tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện. Cường độ dòng điện còn được xác định bằng thương số giữa điện lượng ∆q được dịch chuyển qua tiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong 1 khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó.
2/ Công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện không đổi
I = q / t (A)

q: là điện lượng được chuyển qua tiết diện thẳng của
1 vật dẫn trong khoảng thời gian t

3/ Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật ôm
I = U / R

 Trong đó:

I: Cường độ dòng điện (đơn vị A)
U: Hiệu điện thế (đơn vị V)
R: Điện trở (đơn vị Ω)
4/ Cường độ dòng điện trong đoạn mạch theo định luật ôm
Nối tiếp: I = I1 = I2 = … = In 
Song song: I = I1 + I2 + … + In
Bài tập 

Bài 24.1 trang 56 Sách bài tập Vật Lí 7: Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

    a. 0,35A = ... mA     b. 425mA = ... A

    c. 1,28A = ... mA     d. 32mA = ... A

Lời giải:

    a. 0,35A = 350mA     b. 425mA = 0,425A

    c. 1,28A = 1280mA     d. 32mA = 0,032A

Bài 24.2 trang 56 Sách bài tập Vật Lí 7: Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:
a. Giới hạn của ampe kế.

    b. Độ chia nhỏ nhất .

    c. Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (1).

    d. Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (2).

Lời giải:

GHĐ là số đo lớn nhất trên ampe kế: 1,6A

ĐCNN là khoảng cách gần nhất giữa hai vạch trên ampe kế: 0,1A

Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (1) là: I1 = 0,4 A

Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (2) là: I1 = 1,3A

Bài 24.3 trang 56 Sách bài tập Vật Lí 7: Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:
   1. 50mA     2. 1,5A     3. 0,5A     4. 1A

Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo mỗi trường hợp sau đây:
   a. Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A.
   b. Dòng điện qua đèn điôt phát quang có cường độ 12mA.
   c. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A.
   d. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A.

Lời giải:
a. Dùng ampe kế số 3 có giới hạn đo là 0,5 A để đo dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A.
b. Dùng ampe kế số 1 có giới hạn đo là 50mA để đo dòng điện qua đèn điôt phát quang có cường độ 12mA
c. Dùng ampe kế số 2 có giới hạn đo 1,5A hoặc số 4 có giới hạn đo 1A để đo dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A.
d. Dùng ampe kế số 2 có giới hạn đo 1,5A để đo dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A.

Bài 24.10 trang 58 Sách bài tập Vật Lí 7: Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây?
A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A.
   B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA.
   C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A.
   D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,50A.

Lời giải:

   Đáp án: B

Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA.

Bài 24.11 trang 58 Sách bài tập Vật Lí 7: Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây mắc đúng?
Lời giải:
   Đáp án: C
Vì cực (+) của nguồn điện sẽ được mắc với cực (+) của ampe kế và cực (–) của nguồn điện sẽ được mắc với cực (-) của ampe kế.

Bài 24.12 trang 59 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tắc K ở chế độ được biểu diễn như hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có chỉ số khác 0?
Lời giải:

   Đáp án: A
Vì khi đóng công tắc K mạch kín sẽ có dòng điện chạy trong mạch chạy qua bóng đèn nên ampe có số chỉ khác 0.

Bài 24.13 trang 59 Sách bài tập Vật Lí 7: Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

Lời giải:

   Đáp án: A

Để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn ta cần:

     + Mắc ampe kế nối tiếp với bóng đèn trong mạch

     + Mắc cực (+) của nguồn điện với cực (+) của ampe kế và cực (-) của nguồn điện với cực (-) của ampe kế.

     + Cần phải đóng công tắc K để mạch kín sẽ có dòng điện chạy trong mạch.

Trên là công thức tính cường độ dòng điện và một số bài tập liên qun đề cường độ dòng điện ở trong các sách giáo khoa và mình đã cập nhật ,tuyển chọn .Bao gồm cả  lời giải chi tiết cho các bạn tham khảo .Các bạn có thể đọc và hiểu những bài này là cần thiết giúp cho các bạn ôn tập bài tốt hơn và làm bài kiểm tra tốt hơn .Ngoài ra đây là những bài trong sách giáo khoa lên bạn cũng có thể dùng đến nếu thấy các bài tập về nhà quá khó

Comments

Popular posts from this blog

Hotspot Shield download for pc free

Stt hay về bầu trời, Những câu nói hay về bầu trời xanh

Những câu nói hay về tóc ngắn dành cho cô gái cá tính

Stt về tóc dài, Những câu nói hay về mái tóc

Stt béo, stt mập dễ thương, Những câu nói hay về người mập