Skip to main content

Số đếm tiếng anh từ 1 đến 20

Trong bài viết này mình chia sẻ với các bạn các số đếm tiếng anh từ 1 đến 20 .Bao gồm cách viết cách đọc và các số thứ tự.
Số đếm tiếng anh từ 1 đến 20

Cách Viết Số đếm từ 0 đến 10
Zero: số 0
One: số 1
Two : số 2
Three: số 3
Four: số 4
Five: số 5
Six: số 6
Seven: số 7
Eight: số 8
Nine :số 9
Ten : số 10
Eleven : Sô 11
Twelve: số 12
Thirteen: số 13
Fourteen: số 14
Fifteen: sô 15
Sixteen: số 16
Seventeen: số 17
Eighteen: số 18
Nineteen: số 19
Twebty: số 20

Video cách đọc
Số thứ tự từ 1 đến 10
1st - first
2nd - second
3rd - third
4th - fourth
5th - fifth
6th - sixth
7th - seventh
8th - eighth
9th - ninth
10th - tenth
11th - eleventh
12th - twelfth
13th - thirteenth
14th - fourteenth
15th - fifteenth
16th - sixteenth
17th - seventeenth
18th - eighteenth
19th - nineteenth
20th - twentieth


Comments

Popular posts from this blog

Hotspot Shield download for pc free

Những câu nói hay về tóc ngắn dành cho cô gái cá tính

Stt hay về bầu trời, Những câu nói hay về bầu trời xanh

Stt về tóc dài, Những câu nói hay về mái tóc

Stt béo, stt mập dễ thương, Những câu nói hay về người mập