Skip to main content

Số 1 tiếng anh là gì ?,0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,50,100 tiếng anh là gì ?

Trong bài viết này mình chia sẻ về  số không,số một,số hai,số ba ,số bốn,số năm,số sáu,số bay,số tám ,số 9 ,số mười ,số một trăm trong tiếng anh là gì ?viết như thế nào ?
Số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,50,100 tiếng anh là gì ?

Cách Viết Số đếm từ 0 đến 10 
Zero: số 0
One: số 1
Two : số 2
Three: số 3
Four: số 4
Five: số 5
Six: số 6
Seven: số 7
Eight: số 8
Nine :số 9
Ten : số 10
Fifty : số 50
One hundered : số 100
Video cách đọc

Số thứ tự từ 1 đến 10
1st - first
2nd - second
3rd - third
4th - fourth
5th - fifth
6th - sixth
7th - seventh
8th - eighth
9th - ninth
10th - tenth
Trên đây là một số cách viết và đọc cho các số đếm tiếng Anh từ số 0 đến số 10.Số đếm thường được dùng để chỉ tuổi,số lượng ,đọc số điện thoại năm và một số ứng dụng khác trong cuộc sống

Comments

Popular posts from this blog

Hotspot Shield download for pc free

Những câu nói hay về tóc ngắn dành cho cô gái cá tính

Stt hay về bầu trời, Những câu nói hay về bầu trời xanh

Stt về tóc dài, Những câu nói hay về mái tóc

Stt béo, stt mập dễ thương, Những câu nói hay về người mập