Skip to main content

Công thức tính nồng độ mol

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi (ở cấp độ phân tử)

Nồng độ mol là gì?
Nồng độ mol cho chúng ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
Công thức tính nồng độ mol

Trong đó
Ví dụ 1: Trong 200 ml dd có hoà tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dd.
Giải:
Đổi: 200ml=0,2lit
nNaOH=16:40=0,4 mol
CM=n:V=0,4:0,2=2M
Ví dụ 2:
Tính khối lượng H2SO4 có trong 50ml dd H2SO4 2M
Giải:
Tính số mol H2SO4 có trong dd H2SO4 2M
 = CM.V=2.0,05 =0,1mol
= n.M=0,1.98=9,8 gamComments

Popular posts from this blog

Hotspot Shield download for pc free

Stt hay về bầu trời, Những câu nói hay về bầu trời xanh

Những câu nói hay về tóc ngắn dành cho cô gái cá tính

Stt về tóc dài, Những câu nói hay về mái tóc

Stt béo, stt mập dễ thương, Những câu nói hay về người mập